VV - OOP - stanovení PÚP - na MK a sil. III/30527 v k.ú. Domoradice - z důvodu uzavírky MK v rámci opravy komunikace


VV - OOP - stanovení PÚP - MK a sil. III/30527 v k.ú. Domoradice

pro akci "Oprava místní komunikace DOMORADICE"

PDF soubor Situace DIO - úplná uzavírka.pdf1.98 MB

PDF soubor VV - OOP - stanovení PÚP na MK a sil. III-30527 v k.ú. Domoradice.pdf870.79 KB

Zodpovídá: Renata Švadlenová