Závěrečný účet Mikroregionu Vysokomýtsko za rok 2021 - návrh


Závěrečný účet Mikroregionu Vysokomýtsko - návrh

PDF soubor Závěrečný účet za rok 2021 - návrh.pdf265.56 KB

PDF soubor Příloha č. 1 - výkaz zisku a ztráty.pdf204.94 KB

PDF soubor Příloha č. 2 - výkaz pro hodnocení plnení rozpočtu.pdf432.71 KB

PDF soubor Příloha č. 3 - Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2021.pdf486.24 KB

Zodpovídá: Stanislava Fišerová