Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 8.5.2021
Ostatní
 
07.05.2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060764635
06.05.2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060764039
05.05.2021 VV - OOP - stanovení PÚP - na MK v ulicích Pražská a Vrchlického ve Vysokém Mýtě - z důvodu stav. prací při pokládce kabelového vedení
05.05.2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060764639
05.05.2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060764641
04.05.2021 VV - OOP - stanovení PÚP - na MK v ul. Nábřeží, Prokopská a Jungmannova v Chocni - z důvodu pořádání Měststých trhů
03.05.2021 VV - OOP - stanovení PÚP - na MK v ul. Sv. Čecha ve Vysokém Mýtě - z důvodu umístění stav. lešení před domem č.p. 56
03.05.2021 Posuzování vlivů na životní prostředí - zveřejnění přepracované dokumentace
30.04.2021 „Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2022 – 2027“
29.04.2021 Opatření obecné povahy - Monitorovací kalendář pro koupací sezónu 2021
29.04.2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060765170
28.04.2021 VV - opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v ulici Pernerova v Chocni
27.04.2021 Informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů za rok 2020
27.04.2021 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Královská věnná města za rok 2020
27.04.2021 Oznámení o konání valné hromady DSO Královská věnná města - 13.5.2021
27.04.2021 Závěrečný účet DSO Královská věnná města za rok 2020
23.04.2021 VV - OOP - stanovení PÚP - na MK v ul. Prokopa Velikého, Lidická a PK ve Vysokém Mýtě
22.04.2021 VV - OOP - stanovení PÚP - na sil. III/35718 v k.ú. Javorník u Vysokého Mýta - z důvodu provádění stav. prací při uložení vodovodu a kanalizace
20.04.2021 Výzva provozovateli vozidla RENAULT Megane - ul. Družstevní, Vysoké Mýto
13.04.2021 Omezení provozu a úředních hodin Městského úřadu ve Vysokém Mýtě
25.02.2021 Výroční zpráva města Vysokého Mýta o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2020
22.02.2021 ÚZSVM - Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem k 1.2.2021
18.02.2021 Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice
27.11.2020 Oznámení dobrovolného svazku obcí Královská věnná města o povinně zveřejnovaných dokumentech
28.07.2020 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy č.j. 33784/2020-MZE-16212
19.12.2019 Ministerstvo zemědělství - VV Opatření obecné povahy - les (změna)
09.10.2019 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnuví individuální dotace VMK - č. 06/ZM/2018
09.10.2019 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnuví individuální dotace č. 05/ZM/2018 - Provoz a činnost Vysokomýtské kulturní o.p.s.
03.09.2019 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška OOP č.j. 41508/2019-MZE-16212
05.04.2019 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
29.11.2018 informace o uzavřených veřejnoprávních smlouvách - přestupky
22.03.2017 Dobrovolné svazky obcí a měst - povinně zveřejňované údaje - KVM, ČMP