Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 19.10.2021
Ostatní
 
19.10.2021 VV - opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na pozemku p.č. 4666/368 v k.ú. Vysoké Mýto, v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě
18.10.2021 VV - OOP - stanovení PÚP - na místních komunikacích v ulici Pražská, Komenského a na silnicích II/357 a III/3576 v k.ú. a obci Vysoké Mýto
15.10.2021 VV - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ke stanovení místní úpravy provozu na silnici III/3176 a na PK na pozemcích p.č. 186/22, 189/4 a 189/11 v k.ú. Zálší u Chocně
15.10.2021 Krajský úřad Pardubického kraje - VV OOP stanovuje MÚP na silnici I/35, I/17, III/3152 u Nové Vsi a místní komunikace (Zámrsk)
14.10.2021 ČEZ Distribuce, a. s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
14.10.2021 VV - OOP - stanovení PÚP - na MK v ul. Sv. Čecha ve Vysokém Mýtě - z důvodu umístění stav. lešení před domy č.p. 61 a 61
14.10.2021 VV - OOP - stanovení PÚP - na sil. III/3154 a místních komunikacích v obci Mostek a místní části Sudličkova Lhota
14.10.2021 Oznámení o podaných žádostech o závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší
08.10.2021 VV - opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/3155 v Oucmanicíc, Svatém Jiří a Brandýse nad Orlicí
07.10.2021 VV - OOP - stanovení PÚP na sil. II/305, III/30516, 30517, 30523, 3152 a PK - z důvodu výstavby okružní křižovatky u Zámrsku
06.10.2021 VV - OOP - stanovení PÚP - na sil. II/305 v k.ú. a obci Stradouň - z důvodu výstavby vodovodu
06.10.2021 VV - OOP - stanovení PÚP na sil. III/30530 v k.ú. a obci Řepníky
06.10.2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060800818
01.10.2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060798266
17.09.2021 VV - návrh OOP - MÚP na MK na p.p.č. 155/8 a 155/19 a VPÚK na p.p.č. 173/2 a 178/4 v k.ú. a obci Běstovice
15.09.2021 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška č.j. MZE-49892/2021-16212
09.09.2021 Výzva provozovateli vozidla Peugeot 406 - Masarykovo nám., Vysoké Mýto
19.08.2021 ÚZSVM - Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem k 1.8.2021
25.02.2021 Výroční zpráva města Vysokého Mýta o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2020
27.11.2020 Oznámení dobrovolného svazku obcí Královská věnná města o povinně zveřejnovaných dokumentech
28.07.2020 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy č.j. 33784/2020-MZE-16212
19.12.2019 Ministerstvo zemědělství - VV Opatření obecné povahy - les (změna)
09.10.2019 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnuví individuální dotace VMK - č. 06/ZM/2018
09.10.2019 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnuví individuální dotace č. 05/ZM/2018 - Provoz a činnost Vysokomýtské kulturní o.p.s.
03.09.2019 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška OOP č.j. 41508/2019-MZE-16212
05.04.2019 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
29.11.2018 informace o uzavřených veřejnoprávních smlouvách - přestupky
22.03.2017 Dobrovolné svazky obcí a měst - povinně zveřejňované údaje - KVM, ČMP