Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pátek 3.2.2023
Poslední vyvěšené
02.02.2023 Výběrové řízení 3/2023 vedoucí odboru vnitřních věcí
02.02.2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie - Gen. Svatoně
01.02.2023 Záměr prodat pozemky parc. č. 6321/8, 6321/19, 6321/32 a 6321/34 v k.ú. Vysoké Mýto
01.02.2023 VV - OOP - stanovení MÚP na MK ul. Komenského v k.ú. a obci Vysoké Mýto
01.02.2023 VV - OOP - stanovení MÚP na sil. III/3576 ul. Kpt. Poplera a MK ul. Českých bratří ve Vysokém Mýtě
31.01.2023 VV - OOP - stanovení MÚP na MK v ul. 9. května a Jeronýmova v k.ú. a obci VYsoké Mýto
31.01.2023 Výběrové řízení 2/2023 referent/referentka přestupkových řízení
31.01.2023 Rozhodnutí - dostavba splaškové kanalizace v obci Koldín
31.01.2023 Rozhodnutí - D 35 Džbánov - Litomyšl; SO 06-310 Odpad od retenční nádrže v km 44,600; SO 06-330 Retenční nádrž v km 44,800
30.01.2023 určení termínu sčítaní zvěře v honitbách pro Pardubický kraj
27.01.2023 Oznámení o záhájení územního řízení - "Modernizace silnice II/315 Týnišťko - Choceň" v obcích Týnišťko, Rzy, Dobříkov, Hluboká, Sruby a Choceň.
27.01.2023 Oznámení o zahájení řízení - ustanovení opatrovníka - D 35 Ostrov - Vysoké Mýto; SO 04-380 Přeložky a úpravy meliorací
26.01.2023 Oznámení o zahájení stavebního řízení - D35 Ostrov - Vysoké Mýto
26.01.2023 Opatření obecné povahy v souvislosti s prodloužením kontrol státních hranic se Slovenskem
25.01.2023 Záměr uzavřít dodatek č. 5 k nájemní smlouvě č. 60
25.01.2023 Rozhodnutí - D35 Džbánov - Litomyšl; SO 06-308 Splašková kanalizace odpočívky Hrušová, SO 06-309 ČOV odpočívky Hrušová, SO 06-321 Sedimentační nádrž levé odpočívky Hrušová, SO 06-322 Sedimentační nádrž pravé odpočívky Hrušová
25.01.2023 Záměr pronájmu nemovitých věcí areálu bývalé fermentační stanice ve Vysokém Mýtě
25.01.2023 Záměr pronájmu budovy kiosku na Masarykově náměstí
24.01.2023 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost-Pavel Barták
24.01.2023 Dražební vyhláška 111 EXD 1/23-5
24.01.2023 Informace podle § 9 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí - Zahájení řízení D35 Ostrov - Vysoké Mýto; SO 04-430 Přeložky vodovodů
24.01.2023 Oznámení o zahájení řízení - D35 Ostrov - Vysoké Mýto; S 04-340 Přeložky vodovodů
24.01.2023 Záměr uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 789
23.01.2023 VV - rozhodnutí o společném povolení stavebního záměru "Úprava veřejného prostranství mezi ul. Lidcká a ul. Odbojářská, Vysoké Mýto"
23.01.2023 VV usnesení ustanovení opatrovníka vyyvlastnění přeložka VN Hrušová
23.01.2023 Vyvěšení Veřejné vyhlášky - vydání Změny č. 4 ÚP České Heřmanice
23.01.2023 Projednání Návrhu Třetí zprávy o uplatňování ÚP Bučina
20.01.2023 VV - OOP - stanovení PÚP - na MK ul. Záměstí a Na Bílé v k.ú. a obci Choceň
20.01.2023 Oznámení o zahájení řízení - D35 Ostrov - Vysoké Mýto; SO 04-321.1 Úprava toku Svařeňka v km 33,785, SO 04-321.2 Provizorní koryto toku Svařeňky v km 33,785, SO 04-322 Výstavba koryta v km 36,380
20.01.2023 Informace podle § 9 zákona o posuzovaní vlivů na živoní prostředí - Zahájení řízení D 35 Ostrov - Vysoké Mýto; SO 04-321.1 Úprava toku Svařeňka v km 33,785, SO 04-321.2 Provizorní koryto toku Svařeňky v km 33,785, SO 04-322 Výstavba koryta v km 36,380