Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 6.12.2022
Poslední vyvěšené
06.12.2022 Informace o konání Zastupitelstva města Vysokého Mýta dne 14.12.2022
02.12.2022 Fond památkové péče města Vysokého Mýta 2023
02.12.2022 VŘ vedoucí odboru investic a majetku - Lanškroun
02.12.2022 Oznámení o konání valné hromady DSO Českomoravské pomezí - 20.12.2022
02.12.2022 Oznámení o zahájení řízení - Domovní ČOV na parc. č. 216 v k.ú. Sedlíšťka
01.12.2022 Nákup osobního vozidla s hybridním nebo plug-in hybridním pohonem pro pečovatelské služby ve Vysokém Mýtě
01.12.2022 Rozhodnutí - D 35 Džbánov - Litomyšl; SO 06-380 Úprava meliorací na k.ú. Džbánov u Vysokého Mýta, SO 06-381 Úprava meliorací na k.ú. Hrušová
01.12.2022 Program podpory v oblasti školství v roce 2023
01.12.2022 Program podpory v oblasti životního prostředí v roce 2023
01.12.2022 Program podpory v oblasti spolupráce s partnerskými městy v roce 2023
01.12.2022 Program podpory v oblasti sportu v roce 2023
01.12.2022 Program podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny v roce 2023
01.12.2022 Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta pro rok 2023
01.12.2022 Program podpory v oblasti kultury v roce 2023
30.11.2022 VV - OOP - stanovení PÚP - na silnici III/30523 ulice Vraclavská, místní komunikaci ulice Jiráskova a pozemní komunikaci v k.ú. a obci Vysoké Mýto, silnici III/3574 v k.ú. Slatina u Vysokého Mýta a pozemní komunikaci v k.ú. Sruby
30.11.2022 Zahájení řízení - dostavba splaškové kanalizace obce Koldín
30.11.2022 VV-OOP-stanovení PÚP - silnice I/35 ve Vysokém Mýtě, ul. Hradecká
29.11.2022 Oznámení o konání valné hromady DSO Královská věnná města - 15.12.2022
29.11.2022 Návrh rozpočtu 2023 - DSO Královská věnná města
29.11.2022 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024, 2025 - DSO Královská věnná města
29.11.2022 VV - OOP - stanovení PÚP - na MK v ulicích Jungmannova, Záměstí, Dolní, T.G.Masaryka, Komenského a na Tyršově náměstí v k.ú. a obci Choceň - uzavírka Tyršova náměstí z důvodu pořádání kulturní akce Mikulášský jarmark dne 05.12.2022
28.11.2022 Záměr pronajmout část pozemku v k.ú. Domoradice
28.11.2022 Výběrové řízení 15/2022 referent/ka evidence vozidel odboru dopravních a správních agend
28.11.2022 Informace o počtu a sídle volebních okrsků ve Vysokém Mýtě pro volbu prezidenta
28.11.2022 Výběrové řízení 14/2022 referent/ka odboru dopravních a správních agend - agenda přestupků v dopravě
25.11.2022 Informace podle § 9 zákona o posuzovaní vlivů na živoní prostředí - Zahájení řízení D35 Džbánov - Litomyšl; SO 06-310 Odpad od retenční nádrže v km 44,600; SO 06-330 Retenční nádrž v km 44,800
25.11.2022 Oznámení o zahájení řízení - D35 Džbánov - Litomyšl; SO 06-310 Odpad od retenční nádrže v km 44,600; SO 06-330 Retenční nádrž v km 44,800
25.11.2022 Návrh rozpočtu města Vysokého Mýta na rok 2023
25.11.2022 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Vysokého Mýta sestaveného na období 2024-2026
24.11.2022 VV - OOP - stanovení PÚP - na MK ul. Pražská, Fügnerova, Klášterní a nám. Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě - z důvodu pořádání kulturní akce dne 15.12.2022 - dětské divadelní představení