Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pátek 27.5.2022
Poslední vyvěšené
26.05.2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060837250
26.05.2022 Účetní závěrka města Vysokého Mýta sestavená k 31.12.2021
26.05.2022 Návrh Závěrečného účtu města Vysokého Mýta za rok 2021
25.05.2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060837167
25.05.2022 Záměr směnit pozemky parc. č. 2552/10 a 2568/19 v k.ú. Vysoké Mýto
25.05.2022 Záměr prodat pozemky parc. č. 50/5 a 263/14 v k.ú. Domoradice
25.05.2022 Záměr prodat pozemek parc. č. 761/5 v k.ú. Svařeň
25.05.2022 Záměr směnit část pozemku parc. č. 721 v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta
25.05.2022 Záměr prodat pozemek parc. č. 1982/2 v k.ú. Vysoké Mýto
25.05.2022 Záměr směnit pozemky v k.ú. Vysoké Mýto - ŘSD
25.05.2022 Záměr prodat pozemek parc. č. 4666/278 v k.ú. Vysoké Mýto
25.05.2022 Záměr prodat část pozemku parc. č. 339 v k.ú. Vysoké Mýto
25.05.2022 Změna stavby před dokončením -Novostavba řadového domu o 8 b.j. - zahájení řízení
25.05.2022 Územní rozhodnutí - síť elektronických komunikací "PROA_INVO_E_USTO_Dobříkov_GF_24RD_OK SAP:11010-094420" v obci Dobříkov
23.05.2022 Povinně zveřejňované údaje DSO Královská věnná města
23.05.2022 VV - opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na silnici II/317 v obci Kosořín
23.05.2022 VV - OOP - stanovení PÚP - na MK v ul. Pražská a KOmenského a sil. II/357 a III/3576 ve Vysokém Mýtě - z důvodu oravy velké věže Pražské brány a s tím související uzavírky provozu
20.05.2022 Oznámení o konání valné hromady DSO Českomoravské pomezí - 6. 6. 2022
20.05.2022 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Českomoravské pomezí za rok 2021
19.05.2022 Opatření obecné povahy - Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje Nové Hrady NH-4
18.05.2022 VV-OOP-Stanovení PÚPP na MK ul. Pražská, Tůmova, Šafaříkova, A.V. Šembery s ul. Choceňská ve VM
17.05.2022 Záměr uzavřít dodatek č. 4 k pachtovní smlouvě č. 23
17.05.2022 Výběrové řízení 2/2022 referent/ka evidence vozidel odboru dopravních a správních agend
16.05.2022 Záměr pronajmout části pozemku parc. č. 1515_2 v k. ú. Vysoké Mýto, ul. Husova
16.05.2022 Informace o vyúčtování všech položek výpočtu vodného a stočného za rok 2021
12.05.2022 VV - návrh OOP - MÚP na sil. III/3576 ulice Kpt. Poplera v k.ú. Vysoké Mýto
12.05.2022 Záměr pronajmout část pozemku parc. č. 265_2 v k. ú. Domoradice
11.05.2022 Záměr darovat část pozemku parc. č. 1699/3 v k.ú. Vysoké Mýto
11.05.2022 Záměr prodat pozemek parc. č. 739/5 v k.ú. Svařeň
11.05.2022 Záměr směnit pozemky parc. č. 263/13 a 50/1 v k.ú. Domoradice