Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 26.9.2022
Poslední vyvěšené
26.09.2022 Výsledky voleb obcí pověřeného úřadu Vysoké Mýto
26.09.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - vydání Změny č. 2 ÚP Vraclav
26.09.2022 VV - OOP - stanovení PÚP - na sil. III/3155 v k.ú. Sudslava - z důvodu oprav propustku
22.09.2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie - U Stadionu č.p.301
22.09.2022 Informace podle § 9 zákona o posuzovaní vlivů na živoní prostředí - Zahájení řízení D35 Dźbánov - Litomyšl; SO 06-311 Odpad od propustku v km 44,948
22.09.2022 Oznámení o zahájení řízení - D35 Džbánov - Litomyšl; SO 06-311 Odpad od propustku v km 44,948
21.09.2022 VV - OOP - stanovení PÚP - na sil. II/315 v k.ú. a obci Dobříkov - z důvodu provádění stavebních prací při opravě vodovodu
21.09.2022 VV - OOP - stanovení PÚP - na sil. II/312, III/3154 a místních komunikací v k.ú. Mostek nad Orlicí
16.09.2022 Dostavba splaškové kanalizace v obci Koldín
16.09.2022 VV - OOP - stanovení PÚP - na sil. II/317 a III/31610 v k.ú. a obci Choceň
16.09.2022 Oznámení o zahájení řízení - Propojení vodovodu - vodojem Brteč
15.09.2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie - V Peklovcích, Pivovarská
14.09.2022 Rozhodnutí - Domovní ČOV a kanalizační přípojka parc. č. 2903/2 k.ú. Vysoké Mýto
14.09.2022 VV - OOP - stanovení PÚP - na MK v ul. Jana Honsy, Smetanova a Sv. Čecha v Chocni - z důvodu uzavírky a výkopových prací v ul. Jana Honsy
13.09.2022 VV - OOP - stanovení PÚP - na MK v ul. SV. Čecha ve Vysokém Mýtě - z důvodu umístění stav. lešení před domy č.p. 61 a 62
13.09.2022 VV - návrh OOP - MÚP na sil. II/357 v ul. Gen. Svatoně, MK v ul. Jiráskova a PK v ul. Slepá ve Vysokém Mýtě
13.09.2022 VV - opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na silnici III/30523 v ulici Vraclavská ve Vysokém Mýtě
12.09.2022 VV - OOP - stanovení PÚP - na MK ul. Prokopská v k.ú. a obci Choceň - uzavírka ul. Prokopská z důvodu předláždění komunikace
09.09.2022 Rozhodnutí D35 - Vysoké Mýto - Džbánov
09.09.2022 Výběrové řízení na přidělení bytů 1+1 a 2+1
08.09.2022 Záměr pronajmout část nebytového prostoru v budově č. p. 432 v ulici Javornického v k. ú. Vysoké Mýto
07.09.2022 Veřejná vyhláška - Opakované projednání změny č. 2 ÚP Dobříkov
06.09.2022 Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky se stavem ke dni 1. 8. 2022 - Vysoké Mýto
01.09.2022 Informace podle § 9 zákona o posuzovaní vlivů na živoní prostředí - Zahájení řízení D35 Vysoké Mýto - Džbánov, SO 05-380 Opravy a úpravy meliorací
01.09.2022 Informace podle §9b zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
01.09.2022 Informace podle §9b zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
09.08.2022 Volby - informace o počtu a sídlech volebních okrsků ve Vysokém Mýtě pro volby do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 23. a 24. září 2022 (I.kolo; příp. II. kolo 30.9.-1.10.2022)
27.07.2022 Výběrové řízení na strážnici/strážníka městské policie
21.07.2022 Smlouva o poskytnutí individuální dotace na rok 2022 - MAS Litomyšlsko, o.p.s.
15.07.2022 Smlouva o poskytnutí individuální dotace - NADĚJE