Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 29.11.2021
Poslední vyvěšené
29.11.2021 Oznámení o zahájení územního řízení - "Tisová - přeložka VN3879 k UO_0903" v obci Tisová
26.11.2021 Usnesení Vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu
26.11.2021 Záměr směnit část pozemku parc. č. 4014/18 v k.ú. Vysoké Mýto
26.11.2021 Záměr směnit část pozemku parc. č. 4082/17 v k.ú. Vysoké Mýto
26.11.2021 Záměr pronajmout nebytové prostory v Domoradicích
25.11.2021 VV - OOP - stanovení PÚP - na MK v ul. Peklovecká, Prokopa Velikého a sil. III/30523 ul. Vraclavská ve Vysokém Mýtě
25.11.2021 Střednědobý výhled rozpočtu města Vysokého Mýta sestavený na období 2023-2025
25.11.2021 Návrh rozpočtu města Vysokého Mýta na rok 2022
24.11.2021 VV - OOP - stanovení PÚP - na MK v ul. Pražská, Fügnerova, Klášterní a nám. Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě - z důvodu uzavírky části MK ul. Pražská
24.11.2021 VV - návrh OOP - MÚP na VPÚK v k.ú. Hrušová - v místě ŽP P 5172
23.11.2021 Oznámení o konání VH KVM
23.11.2021 Návrh rozpočtu 2022, rozpočtový výhled 2023, 2024
22.11.2021 VV - OOP - stanovení PÚP - na MK v ul. Jungmannova, Záměstí, Dolní, Komenského a T. G. Masaryka v Chocni - uzavření Tyršova náměstí v rámci akce "Mikulášský jarmark 2021"
22.11.2021 VV - oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti společného povolení pro st. záměr "Rekonstrukce chodníku v ulici Na Bílé a komunikace propojující ulice Na Bílé a Dvořákova"
22.11.2021 VV - OOP - stanovení PÚP - na MK v ul. Jungmannova, Záměstí, Dolní, Komenského a T. G. Masaryka v Chocni - uzavření Tyršova náměstí v rámci akce "Rozsvícení vánočního stromu"
22.11.2021 Dražební vyhláška č.j. 091 EX 00867/18-061
19.11.2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060805335
18.11.2021 CNL Invest s.r.o. - vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí
16.11.2021 oznámení o přerušení dodávky el. energie - 7.12. Dráby
16.11.2021 Oznámení o přerušení dodávky el. energie 7.12. - Vrcha
16.11.2021 VV - OOP - stanovení PÚP na silnicích II/317, II/312, III/31610, III/3154, místní komunikaci v ul. Záměstí a pozemních komunikacích v k.ú. Choceň, Hemže, Mostek nad Orlicí, Nasavrky u Chocně a Koldín
15.11.2021 Záměr uzavřít dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě č. 17
15.11.2021 Záměr pronajmout nebytové prostory v hale na pozemku p. č. 1922_2 v k.ú. Vysoké Mýto
15.11.2021 Dotační program - Fond památkové péče města Vysokého Mýta 2022
12.11.2021 Návrh rozpočtu Mikroregionu Vysokomýtsko na rok 2022
12.11.2021 Výběrové řízení 8/2021 referent/ka evidence vozidel odboru dopravních a správních agend
12.11.2021 Dražební vyhláška č. j. 7E7/2019-57
11.11.2021 VV - návrh OOP - MÚP na VPÚK - parkoviště u supermarketu v ul. Pivovarská v k.ú. a obci Vysoké Mýto
11.11.2021 Záměr prodat pozemky parc. č. 421/34 a 326/4 v k.ú. Brteč
11.11.2021 Záměr prodat podíl ve výši 1/3 na byt. jedn. v čp. 809 a 810 na základě uzavřené SoB