Oznámení o zahájení územního řízení - "Odvedení a likvidace odpadních vod v obci Týnišťko k.ú. Týnišťko"


oznámení o zahájení řízení - stanoviska

"Odvedení a likvidace odpadních vod v obci Týnišťko k.ú. Týnišťko"

PDF soubor 2020-040687.pdf1.76 MB

Zodpovídá: Petr Machata