VV - oznámení o zahájení řízení o omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci - parkoviště před prodejnou Lidl v Chocni a o umístění pevné přčkážky (závory)


Oznámení o zahájení řízení o povolení omezení veřejného přístupu na veřejně přístupnou účelovou komunikaci na pozemku p.č. 236/1 v k.ú. Choceň a umístění pevné překážky

v rámci akce "Parkoviště Lidl - vjezdová závora"

PDF soubor výřez situace.pdf149.25 KB

PDF soubor ozn. o zahaj. řízení o omezení přístupu na VPÚK a umístění pevné překážky - park. LIDL v Chocni - 45586.pdf335.86 KB

Zodpovídá: Jaromír Holub