VV - opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na účelové komunikaci na pozemku p.č. 236/1 v k.ú. a obci Choceň - parkoviště LIDL


VV - Opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu

na účelové komunikaci na pozemku p.č. 236/1 v k.ú. Choceň - parkoviště LIDL

PDF soubor SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ.pdf173.30 KB

PDF soubor VV - OOP MÚP na VPÚK na p.č. 236-1 v k.ú. Choceň - parkoviště LIDL - 018951.pdf935.78 KB

Zodpovídá: Jaromír Holub