VV - OOP - stanovení PÚP na MK v ul. Komenského ve Vysokém Mýtě


VV - OOP - stanovení PÚP - MK ul. Komenského ve Vysokém Mýtě

pro akci "UL. GENERÁLA ZÁVADY - STAVEBNÍ ÚPRAVY, II. ETAPA"

PDF soubor NÁVRH DIO - Dopravní omezení v ul. Komenského.pdf2.50 MB

PDF soubor VV- OOP - stanovení PÚP na MK v ul. Komenského ve VM - stav. práce.pdf943.54 KB

Zodpovídá: Renata Švadlenová