VV - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ke stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v ulici Jiráskova a na silnici III/30523 v ulici Vraclavská ve Vysokém Mýtě


VV- zveřejnění návrhu OOP ke stanovení místní úpravy provozu

na silnici III/30523 v ul. Vraclavská a na MK v ul. Jiráskova ve VM

PDF soubor situace se zakreslenými DZ B4.pdf265.08 KB

PDF soubor VV - zveř. návr. OOP MÚP na MK v ul. Jiráskova a na III-30523 ve VM - P4,P4+E7b - 0035181.pdf968.43 KB

Zodpovídá: Jaromír Holub