VV - návrh OOP - MÚP na MK v ul. T. N. Kautníka, Dvořákova a Pod Vinicí v Chocni


VV - návrh OOP - MÚP na MK v Chocni

ul. T.N.Kautníka, Dvořákova a Pod Vinicí v Chocni

PDF soubor Situace DZ - umístění DZ IZ 8a, IZ 8b – zóna 30.pdf924.56 KB

PDF soubor Situace DZ - umístění DZ IP 22.pdf631.19 KB

PDF soubor Situace DZ – demontování stávajícího DZ.pdf675.90 KB

PDF soubor VV - návrh OOP - MÚP v ul. T.N.Kautníka, Dvořákova, Pod Vinicí v Chocni.pdf355.76 KB

Zodpovídá: Renata Švadlenová