VV - OOP - stanovení PÚP na MK v ul. Jungmannova, Záměstí a Dolní v Chocni - z důvodu pořadání kulturní akce "Mikulášský jarmark"


VV - OOP - stanovení PÚP - MK ul. Jungmannova, Záměstí a Dolní v Chocni

v rámci akce "Mikulášský jarmark"

PDF soubor Situace umístění dopravního značení.pdf243.96 KB

PDF soubor VV - OOP - stanovení PÚP v Chocni v rámci kultur. akce - Mikulášský jarmark - uzavírka.pdf286.53 KB

Zodpovídá: Renata Švadlenová