VV - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ke stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích na pozemcích p.č. 898 a 368/1 v k.ú. Leština


VV - zveřejnění návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu

na pozemních komunikacích na pozemcích p.č. 897 a 368/1 v k.ú. Leština

PDF soubor situace s vyznačenými dopravními značkami a dopravním zařízením.pdf130.97 KB

PDF soubor VV - zveřejnění návrhu OOP MÚP na PK na p.č. 898 a 368-1 v k.ú. Leština - 41612.pdf383.46 KB

Zodpovídá: Jaromír Holub