VV - opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/312 v Chocni


VV - Opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu

na silnici II/312 u hřbitova v Chocni

PDF soubor situace přenosných dopravních značek na II-312 v Chocni.png188.21 KB

PDF soubor VV- OOP PÚP na II-312 u hřbitova v Chocni - 39191.pdf326.18 KB

Zodpovídá: Jaromír Holub