VV - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ke stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v ulici Brandlova ve Vysokém Mýtě


VV - zveřejnění návrhu opatření obecné povahy pro stavení místní úpravy provozu

v ulici Brandlova - VDZ V12c

PDF soubor situace se zakreslenou VDZ V12c v ul. Brandlova ve VM.png2.48 MB

PDF soubor VV - zveřejnění návrhu OOP MÚP na MK v ul. Brandlova ve VM - 34687.pdf379.87 KB

Zodpovídá: Jaromír Holub