VV - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ke stanovení místní úpravy provozu na na veřejně přístupných účelových komunikacích na pozemcích p.č. 2/2 a 347/1 v k.ú. Zádolí u Vysokého Mýta


VV - Opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu

na veřejně přístupných účelových komunikacích na pozemcích p.č. 2/2 a 347/1 v k.ú. Zádolí u Vysokého Mýta

PDF soubor VV - zveřejnění návrhu OOP MÚP na VPÚK v k.ú. Zádolí B13+E3a,m Z11a,b - 23328.pdf387.20 KB

Zodpovídá: Jaromír Holub