VV - OOP - stanovení PÚP na sil. II/317, III/3059, 3172 a 3173 v k.ú. Plchůvky - rekonstrukce hráze rybníku Velký Karlov


VV - OOP - stanovení PÚP - sil. II/317, III/3059, 3172 a 3173 v k.ú. Plchůvky

v rámci stavby "Velký Karlov - rekonstrukce objektů"

PDF soubor Situace přechodné úpravy provozu.pdf1.17 MB

PDF soubor VV - OOP - stanovení PÚP na sil. II-317, III-3059, 3172 a 3173 v k.ú. Plchůvky.pdf286.66 KB

Zodpovídá: Renata Švadlenová