VV - opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci na pozemku p.č. 841/1 v k.ú. a obci Zámrsk


VV - Opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu

na místní komunikaci 10c v obci Zámrsk

PDF soubor situace.pdf108.31 KB

PDF soubor VV- OOP PÚP na MK 10c v Zámrsku - 20160.pdf325.86 KB

Zodpovídá: Jaromír Holub