Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 3.12.2020
Ostatní
 
02.12.2020 Omezení provozní doby MÚ pro veřejnost
02.12.2020 zahájení aktualizace BPEJ v k.ú. V.Mýto
01.12.2020 VV - opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na silnici III/3576 vulici Kpt. Poplera ve Vysokém Mýtě
30.11.2020 VV - OOP - stanovení PÚP - na MK v ul. Pražská, Fügnerova, Klášterní a Nám. Přem. Otakara II. ve Vysokém Mýtě
27.11.2020 Oznámení dobrovolného svazku obcí Královská věnná města o povinně zveřejnovaných dokumentech
25.11.2020 VV - OOP - stanovení MÚP na sil. III/3179 v k.ú. Hrušová v místě mostního objektu ev. č. 3179-1
25.11.2020 VV - OOP - stanovení PÚP - na silnicích III/30510, III/3058 a III/3059 v k.ú. Újezd u Chocně, Plchůvky a Dolní Jelení - z důvodu uzavírky sil. III/3059 v místě ŽP P 4867
23.11.2020 Sdělení,odchylný postup pro usmrcování kormorána
20.11.2020 VV - návrh OOP - MÚP na PK v ul. Pernerova v Chocni - v rámci stavby "Terminál v zeleni, Choceň"
20.11.2020 VV - ohledání odstaveného vozidla-autobusu (Svařeň)
19.11.2020 Mikroregion Vysokomýtsko-návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021-2023
19.11.2020 VV - návrh OOP - MÚP na MK v ulicích Dukelská a Francouzská v Chocni
19.11.2020 Mikroregion Vysokomýtsko - návrh rozpočtu na rok 2021
18.11.2020 VV - OOP - stanovení MÚP na PK a sil. II/315 v ul. Pardubická v Chocni - obchodní centrum Choceň
09.11.2020 VV - návrh OOP - MÚP na sil. II/357 ve Vysokém Mýtě a Dvořisku a na sil. II/317 v Chocni
25.08.2020 ÚZSVM - Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem k 1.8.2020
28.07.2020 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy č.j. 33784/2020-MZE-16212
22.06.2020 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje - Veřejná vyhláška č. j. KRPE-64831-4/ČJ-2019-1700IY-OD
17.02.2020 Výroční zpráva města Vysokého Mýta o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2019
20.12.2019 Oznámení dobrovolného svazku obcí Královská věnná města o povinně zveřejnovaných dokumentech
19.12.2019 Ministerstvo zemědělství - VV Opatření obecné povahy - les (změna)
09.10.2019 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnuví individuální dotace VMK - č. 06/ZM/2018
09.10.2019 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnuví individuální dotace č. 05/ZM/2018 - Provoz a činnost Vysokomýtské kulturní o.p.s.
03.09.2019 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška OOP č.j. 41508/2019-MZE-16212
05.04.2019 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
29.11.2018 informace o uzavřených veřejnoprávních smlouvách - přestupky
19.04.2018 Provoz podatelny
22.03.2017 Dobrovolné svazky obcí a měst - povinně zveřejňované údaje - KVM, ČMP