Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 21.1.2020
Ostatní
 
20.01.2020 VV - OOP - stanovení MÚP na MK v ul. Smetanova v Chocni
20.01.2020 VV - OOP - stanovení MÚP na MK v ul. T. N. Kautníka, Dvořákova a Pod Vinicí v Chocni
16.01.2020 Městský úřad Králíky - Výběrové řízení na obsazení pracovního místa referenta odboru sociálních věcí a zdravotnictví
16.01.2020 Městský úřad Králíky - Výběrové řízení na obsazení pracovního místa referenta odboru organizačního a správního
15.01.2020 VV - OOP - stanovení PÚP - na sil. II. a III. tř. ve správním obvodu MěÚ VM - běžná údržba pro rok 2020
15.01.2020 rozhodnutí o vydání společného územního a stavebního povolení - Stavební úpravy vstupu a zpevněných ploch v SoA Zámrsk SO 01
14.01.2020 VV - návrh OOP - MÚP na MK - Tyršovo náměstí a ul. Záměstí, Bj. Krawce, Jungmanova a Dolní v Chocni
13.01.2020 VV - OOP - stanovení PÚP na sil. II/315 a III/3152 v rámci uzavírky žel. přejezdu P4893 mezi obcemi Zámrsk a Dobříkov
10.01.2020 Oznámení o podaných žádostech o závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší
09.01.2020 Město Česká Třebová - výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent/ka odboru životního prostředí
07.01.2020 VV - opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci na pozemku p.č. 5047/2 v k.ú. Vysoké Mýto, v místní části Vinice
06.01.2020 VV - návrh OOP - MÚP na VPÚK - parkovišti na pozemku p.č. 1289 ve Vysokém Mýtě
03.01.2020 VV - opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v uliciTisovská a na pozemku p.č. 5140 v k.ú. Vysoké Mýto a na navazující pozemní komunikaci na pozemku p.č. 1217 v k.ú. Hrušová
20.12.2019 Oznámení dobrovolného svazku obcí Královská věnná města o povinně zveřejnovaných dokumentech
19.12.2019 Ministerstvo zemědělství - VV Opatření obecné povahy - les (změna)
09.10.2019 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnuví individuální dotace VMK - č. 06/ZM/2018
09.10.2019 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnuví individuální dotace č. 05/ZM/2018 - Provoz a činnost Vysokomýtské kulturní o.p.s.
03.09.2019 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška OOP č.j. 41508/2019-MZE-16212
26.08.2019 ÚZSVM - Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
22.07.2019 Veřejná vyhláška - torzo hlavně zn. Rusko
05.04.2019 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
26.02.2019 Výroční zpráva města Vysokého Mýta o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2018
29.11.2018 informace o uzavřených veřejnoprávních smlouvách - přestupky
19.04.2018 Provoz podatelny
02.10.2017 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutní individuální dotace č. 04/ZM/2016
02.10.2017 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutní individuální dotace č. 05/ZM/2016
22.03.2017 Dobrovolné svazky obcí a měst - povinně zveřejňované údaje - KVM, ČMP