Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pátek 3.7.2020
Ostatní
 
30.06.2020 VV - OOP - stanovení PÚP na místních komunikacích v ulici Pražská, Komenského a Vladislavova a na sil. II/357 v ul. Pražská ve Vysokém Mýtě
29.06.2020 VV - opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na účelové komunikaci na pozemku p.č. 236/1 v k.ú. a obci Choceň - parkoviště LIDL
26.06.2020 VV - OOP - stanovení PÚP na místních komunikacích v ulici Pražská, Komenského, na nám. Přemysla Otakara II. a na silnicích II/357 v ulicích Pražská a Čelakovského a silnici III/3576 v ulici Choceňská ve Vysokém Mýtě
25.06.2020 VV - OOP - stanovení PÚP na MK v ul. Pernerova v k.ú. a obci Choceň - stavební práce v rámci výstavby terminálu
23.06.2020 VV - OOP - stanovení PÚP na MK v ul. Mistra Choceňského v k.ú. a obci Choceň - uzavírka MK z důvodu pořádání mše svaté
22.06.2020 VV - OOP - stanovení MÚP na MK v ul. Klicperova ve Vysokém Mýtě
22.06.2020 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje - Veřejná vyhláška č. j. KRPE-64831-4/ČJ-2019-1700IY-OD
22.06.2020 ÚZSVM - Informace o konání veřejné dražby dobrovolné
18.06.2020 VV - OOP - stanovení PÚP na MK v ul. Komenského ve Vysokém Mýtě
18.06.2020 VV - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ke stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v ulici Jiráskova a na silnici III/30523 v ulici Vraclavská ve Vysokém Mýtě
17.06.2020 Zahájení zjišťovacího řízení "Modernizace technologie na provozovně Vysoké Mýto"
15.06.2020 VV - návrh OOP - MÚP na MK v ul. Gen. Závady a Jiráskova ve Vysokém Mýtě
10.06.2020 VV - návrh OOP - MÚP na PK v k.ú. Zámrsk - výjezdy z areálu společnosti BOHEMIA RINGS s.r.o.
26.02.2020 ÚZSVM - Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem k 1.2.2020
17.02.2020 Výroční zpráva města Vysokého Mýta o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2019
20.12.2019 Oznámení dobrovolného svazku obcí Královská věnná města o povinně zveřejnovaných dokumentech
19.12.2019 Ministerstvo zemědělství - VV Opatření obecné povahy - les (změna)
09.10.2019 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnuví individuální dotace VMK - č. 06/ZM/2018
09.10.2019 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnuví individuální dotace č. 05/ZM/2018 - Provoz a činnost Vysokomýtské kulturní o.p.s.
03.09.2019 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška OOP č.j. 41508/2019-MZE-16212
05.04.2019 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
29.11.2018 informace o uzavřených veřejnoprávních smlouvách - přestupky
19.04.2018 Provoz podatelny
02.10.2017 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutní individuální dotace č. 04/ZM/2016
02.10.2017 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutní individuální dotace č. 05/ZM/2016
22.03.2017 Dobrovolné svazky obcí a měst - povinně zveřejňované údaje - KVM, ČMP