Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 15.10.2018
Ostatní
 
12.10.2018 Oznámení o podaných žádostech a vydaných závazných stanoviscích orgánu ochrany ovzduší
05.10.2018 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje č.j. KrÚ - 64517/2018/109/OMSŘI/Fr
04.10.2018 VV - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ke stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci na pozemcích p.č. 333/1 a 2/2 v k.ú. a obci Zádolí
02.10.2018 VV - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ke stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci na pozemcích p.č. 2361/1 a 2340/3 v k.ú. Choceň
01.10.2018 Dočasné povolení použití přípravků na ochranu rostlin v ochraně lesa proti kůrovcům
24.09.2018 VV - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ke stanovení místní úpravy provozu na silnici II/317 v úseku od Českých Heřmanic po Bohuňovice
17.09.2018 VV - návrh OOP pro stanovení MÚP v obci Tisová
17.09.2018 VV - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ke stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci na pozemcích p.č.197/1 a 220/2 v k.ú. Stříhanov
06.09.2018 Informace o vyhlášení 4. výzvy na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji
03.09.2018 ÚZSVM - Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
14.05.2018 Oznámení dobrovolného svazku obcí Královska věnná města o povinně zveřejňovaných dokumentech - k 16.5.2018
19.04.2018 Provoz podatelny
26.02.2018 Výroční zpráva města Vysokého Mýta o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2017
03.01.2018 Smlouva o poskytnutí individuální dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže
02.10.2017 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutní individuální dotace č. 04/ZM/2016
02.10.2017 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutní individuální dotace č. 05/ZM/2016
22.03.2017 Dobrovolné svazky obcí a měst - povinně zveřejňované údaje - KVM, ČMP
04.05.2016 Smlouva o poskytnutí individuální dotace - MAS Litomyšlsko o.p.s.
04.05.2016 Smlouva o poskytnutí individuální dotace - Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
04.01.2016 Průkazy energetické náročnosti budov - B.Smetany 91, 92; Jiráskova 179