Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je středa 20.3.2019
Ostatní
 
19.03.2019 VV - opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupných účelových komunikacích na pozemcích p.č. 1699/3, 1699/23 a st.p.č. 1700 v k.ú. Vysoké Mýto s vyústěním na místní komunikaci v ulici Žižkova
13.03.2019 Výzva na dopravní automobil
12.03.2019 Veřejná vyhláška - OOP stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici II/358
11.03.2019 Záměr Pardubického kraje č.j. S/OM/3394/18/VK
11.03.2019 Informace o konání Zastupitelstva města Vysokého Mýta dne 27.3.2019
08.03.2019 Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím - k.ú. Vysoké Mýto
07.03.2019 VV - OOP - stanovení PÚP na sil. I/17,35, II/305, III/30513,30514,30516,30517 v rámci uzavírky žel. přejezdu v Radhošti a Sedliíšťce
07.03.2019 veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení - "Oprava havarijního stavu mostu M4 u fotbalového hřiště v Zámrsku"
06.03.2019 VV - OOP - stanovení PÚP na sil. II/317 a II/316 v rámci uzavírky žel. přejezdu v Kostelci nad Orlicí
05.03.2019 VV - návrh OOP - MÚP na VPÚK pro stavbu "Sruby - parkoviště na parc. č. 1263/64 a 1263/6"
04.03.2019 VV - opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích v obci Džbánov
04.03.2019 VV - OOP - stanovení PÚP na sil. III/31610 Choceň Na Křepčích
27.02.2019 Město Brandýs nad Orlicí - veřejná výzva pro obsazení pozice hlavní účetní
26.02.2019 ÚZSVM - Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem k 1.2.2019
26.02.2019 Výroční zpráva města Vysokého Mýta o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2018
05.12.2018 Oznámení dobrovolného svazku obcí Královska věnná města o povinně zveřejňovaných dokumentech - k 5.12.2018
29.11.2018 informace o uzavřených veřejnoprávních smlouvách - přestupky
19.04.2018 Provoz podatelny
02.10.2017 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutní individuální dotace č. 04/ZM/2016
02.10.2017 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutní individuální dotace č. 05/ZM/2016
22.03.2017 Dobrovolné svazky obcí a měst - povinně zveřejňované údaje - KVM, ČMP
04.05.2016 Smlouva o poskytnutí individuální dotace - MAS Litomyšlsko o.p.s.
04.05.2016 Smlouva o poskytnutí individuální dotace - Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
04.01.2016 Průkazy energetické náročnosti budov - B.Smetany 91, 92; Jiráskova 179