Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 18.7.2019
Ostatní
 
17.07.2019 VV - návrh OOP - MÚP na PK v k.ú. Vračovice
17.07.2019 VV - OOP - stanovení PÚP na sil. II/357 v k.ú. a obci Libecina
12.07.2019 VV - oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a upuštění od ústního projednání - "Stavební úpravy vstupu a zpevněných ploch v SoA Zámrsk SO 02"
10.07.2019 VV - OOP - stanovení PÚP na PK v ul. Karosářská a ÚK u Lídlu
09.07.2019 VV - OOP - stanovení PÚP na MK v ul. Nábřeží v Chocni - z důvodu pořadání Městských trhů
09.07.2019 VV - OOP - stanovení PÚP na sil. I/35 a ÚK podél sil. I/35 v rámci uzavírky žel. přejezdu ve Vysokém Mýtě
08.07.2019 Oznámení o podání žádosti o závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší
04.07.2019 Informace o konání Zastupitelstva města Vysokého Mýta dne 17.7.2019
10.06.2019 Usnesení o provedení elektronické dražby č.j. 203 Ex 15177/09-117
03.06.2019 Oznámení dobrovolného svazku obcí Královská věnná města o povinně zveřejnovaných dokumentech
05.04.2019 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
26.02.2019 Výroční zpráva města Vysokého Mýta o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2018
29.11.2018 informace o uzavřených veřejnoprávních smlouvách - přestupky
19.04.2018 Provoz podatelny
02.10.2017 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutní individuální dotace č. 04/ZM/2016
02.10.2017 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutní individuální dotace č. 05/ZM/2016
22.03.2017 Dobrovolné svazky obcí a měst - povinně zveřejňované údaje - KVM, ČMP
04.01.2016 Průkazy energetické náročnosti budov - B.Smetany 91, 92; Jiráskova 179