Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 26.4.2018
Poslední vyvěšené
16.04.2018 Stanovení přechodné úpravy provozu na MPK - ul. Čapkovská, Slunečná ve Vysokém Mýtě
13.04.2018 VV - OOP - stanovení PÚP na silnici II/312 a II/317 v rámci objížďky z důvodu uzavírky silnice I/14 v obci Potštejn
12.04.2018 Oznámení o podaných žádostech a vydaných závazných stanoviscích orgánu ochrany ovzduší
11.04.2018 Smlouva o poskytnutí individuální dotace v roce 2018 - Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
11.04.2018 VV - opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v ulicích 17.listopadu, P.Velikého a Větrná ve Vysokém Mýtě
11.04.2018 VV - návrh OOP na MÚP na PK před budovou OÚ v obci Slatina
10.04.2018 Dražební vyhláška č.j. 067 EX 24851/16-105
10.04.2018 Dražební vyhláška č.j. 094 EX 14954/17-065
10.04.2018 Smlouva o poskytnutí dotace v roce 2018 - Tělocvičná jednota Sokol Vysoké Mýto
10.04.2018 Smlouva o poskytnutí dotace v roce 2018 - SK Vysoké Mýto z.s.
10.04.2018 Smlouva o poskytnutí dotace v roce 2018 - 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto, z.s.
10.04.2018 Smlouva o poskytnutí dotace v roce 2018 - Mikádo - středisko volného času, Vysoké Mýto, příspěvková organizace
10.04.2018 Smlouva o poskytnutí dotace v roce 2018 - AC Vysoké Mýto z.s.
10.04.2018 Smlouva o poskytnutí dotace v roce 2018 - Plavecký klub Vysoké Mýto, z.s.
10.04.2018 Smlouva o poskytnutí dotace v roce 2018 - Tenisový klub LTC Vysoké Mýto, z.s.
10.04.2018 Smlouva o poskytnutí dotace v roce 2018 - Falcon Kickbox Vysoké Mýto, z.s.
10.04.2018 Smlouva o poskytnutí dotace v roce 2018 - Sportovní klub kanoistiky Vysoké Mýto, z.s.
04.04.2018 Smlouva o poskytnutí dotace Oblastní spolek Českého červeného kříže
03.04.2018 Oznámení o výběrovém řízení č. HUO/005/2018 s následnou aukcí
03.04.2018 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci č.j. 203 Ex 11080/09-118
16.03.2018 Zveřejnění návrhu Změny č. 1 Územního plánu Vraclav
12.03.2018 Veřejná vyhláška č.j. KRPE-10411-4/ČJ-2018-1700IY-OD
08.03.2018 Veřejná vyhláška č.j. KRPE-93086-4/ČJ-2017-1700IY-OD
26.02.2018 Výroční zpráva města Vysokého Mýta o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2017
26.02.2018 Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem č.j. ÚZSVM/HUO/1195/2018
12.02.2018 Dotační program - Fond památkové péče města Vysokého Mýta 2018
08.01.2018 Oznámení dobrovolného svazku obcí Královská věnná města o povinně zveřejnovaných dokumentech
03.01.2018 Smlouva o poskytnutí individuální dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže
29.12.2017 Smlouva o poskytnutí individuální dotace - 05/ZM/2017
29.12.2017 Smlouva o poskytnutí individuální dotace - 06/ZM/2017