Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je středa 20.3.2019
Poslední vyvěšené
20.03.2019 Veřejná zakázka - Demolice objektů sklad CO parc. č. 1986 a budova skladu infekčního oddělení parc. č. 1985/2, k. ú. Vysoké Mýto
20.03.2019 Vyhlášení konkursního řízení na místo ředitele/ky Základní školy Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkové organizace
19.03.2019 Změna č.1 územního plánu Slatina
19.03.2019 Výběrové řízení 3/2019 - referent/ka odboru životního prostředí
19.03.2019 VV - opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupných účelových komunikacích na pozemcích p.č. 1699/3, 1699/23 a st.p.č. 1700 v k.ú. Vysoké Mýto s vyústěním na místní komunikaci v ulici Žižkova
15.03.2019 Veřejná zakázka - Vysoké Mýto, Litomyšlská brána – obnova střešního pláště velké věže
15.03.2019 Výběrové řízení - Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení (VO) města Vysoké Mýto - 2. etapa
15.03.2019 Záměr uzavřít dodatek č. 11 ke Smlouvě č. 2029 o výpůjčce
14.03.2019 Záměr propachtovat části pozemků v k.ú. Domoradice a Svařeň
14.03.2019 D35 Vysoké Mýto - Džbánov, ozn. projednání územního žízení - veřejné jednání
13.03.2019 Záměr prodat pozemek parc. č. 274/3 v k.ú. Vysoké Mýto
13.03.2019 VV oznámení zahájení řízení Vostelčice 2017 Choceň
13.03.2019 Výzva na dopravní automobil
12.03.2019 Poradna pro rodinu Pardubického kraje - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
12.03.2019 Veřejná vyhláška - OOP stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici II/358
11.03.2019 výběrové řízení - byt č. 719 v č.p.156 v ul.Husova
11.03.2019 Záměr Pardubického kraje č.j. S/OM/3394/18/VK
11.03.2019 Informace o konání Zastupitelstva města Vysokého Mýta dne 27.3.2019
08.03.2019 Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím - k.ú. Vysoké Mýto
07.03.2019 VV - OOP - stanovení PÚP na sil. I/17,35, II/305, III/30513,30514,30516,30517 v rámci uzavírky žel. přejezdu v Radhošti a Sedliíšťce
07.03.2019 VV oznámení o zahájení řízení Obchodní centrum Choceň - kanalizace
07.03.2019 Rozhodnutí - Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě, lokalita za pivovarem 2. etapa - Vodovod, kanalizace
07.03.2019 veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení - "Oprava havarijního stavu mostu M4 u fotbalového hřiště v Zámrsku"
06.03.2019 VV - OOP - stanovení PÚP na sil. II/317 a II/316 v rámci uzavírky žel. přejezdu v Kostelci nad Orlicí
06.03.2019 Záměr pronajmout nebytové prostory č.p. 116 v ul. Gen. Závady
05.03.2019 VV - návrh OOP - MÚP na VPÚK pro stavbu "Sruby - parkoviště na parc. č. 1263/64 a 1263/6"
04.03.2019 Dražební vyhláška o provedení el. dražby nemovitých věcí - č.j. 139 EX 05830/11-076
04.03.2019 VV - opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích v obci Džbánov
04.03.2019 VV - OOP - stanovení PÚP na sil. III/31610 Choceň Na Křepčích
04.03.2019 VV rozhodnutí - Vrtaná studna v k.ú. Nasavrky p.p.108/2