Záměr prodat stavební parcelu parc. č. 4666_406 v lokalitě POLE ZA PIVOVAREM - I. etapa


Zveřejnění záměru prodat nemovitou věc

PDF soubor Záměr prodat stavební parcelu parc. č. 4666_406 v lokalitě POLE ZA PIVOVAREM - I. etapa.pdf1.87 MB

Zodpovídá: Dagmar Šedová