Záměr uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě, kterým se rozšíří předmět nájmu o nebytové prostory - výčep v Domoradicích


Zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory - výčep v Domoradicích č.p. 74

PDF soubor Záměr uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smluvě, kterým se rozšíří předmět nájmu o nebytové prostory - výčep v Domoradicích.pdf974.78 KB

Zodpovídá: Marie Kociánová