Záměr prodat pozemek parc. č. 739/4 v k.ú. Svařeň


Zveřejnění záměru prodat nemovitou věc

PDF soubor Záměr prodat pozemek parc. č. 739_4 v k.ú. Svařeň.pdf406.17 KB

Zodpovídá: Dagmar Šedová