Záměr prodat pozemky pro výstavbu RD v lokalitě POLE ZA PIVOVAREM - losování


Zveřejnění záměru prodat nemovitost

PDF soubor Příloha č. 1a - Mapa_ZABAGED_RD.png2.98 MB

PDF soubor Příloha č. 1b - Mapa_samostatné RD.png357.88 KB

PDF soubor Příloha č. 2 - Žádost o koupi nemovité věci_RD_losování.pdf574.21 KB

PDF soubor Příloha č. 3 - Přípojky k RD_specifikace.pdf468.85 KB

PDF soubor Příloha č. 4a - Regulativy I. ETAPA Pole za pivovarem _RD.pdf334.76 KB

PDF soubor Příloha č. 4b - Regulační výkres.pdf862.22 KB

PDF soubor Příloha č. 4c - Urbanistický návrh.pdf860.89 KB

PDF soubor Záměr prodat pozemky - POLE ZA PIVOVAREM - RD - losování.pdf511.38 KB

Zodpovídá: Dagmar Šedová