zveřejnění záměru uzavřít dodatek ke smlouvě - Aeroklub


zveřejnění dodatku ke smlouvě o výpůjčce

bez Jonáše a Gapy

PDF soubor Příloha - soupis pozemků Aeroklub.pdf358.02 KB

PDF soubor Dodatek ke smlouvě o výpůjčce - Aeroklub.pdf541.19 KB

Zodpovídá: Jana Holubová