Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 24.6.2017
Poslední vyvěšené
23.06.2017 VV - Opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci na křižovatce ulic Dobrovského a Fibichova ve Vysokém Mýtě
23.06.2017 Návrh Zadání Změny č. 1 Územního plánu Mostek
23.06.2017 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost-rušení TP David Zavřel
22.06.2017 VV - zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ke stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupných účelových komunikacích na pozemcích p.č. 1524/1 a 1522/1 v k.ú. Vysoké Mýto
22.06.2017 Rozhodnutí - stavební povolení "Dostavba kanalizace Zámrsk, Staré sídliště, Nová Ves"
20.06.2017 oznámení o podaných žádostech a o vydání závazných stanovisek orgánu ochrany ovzduší
19.06.2017 Hemodialyzační středisko č.p. 651/IV V. Mýto- výjimka-zastavení řízení- B. Braun Avitum s.r.o.- odvolání
16.06.2017 VV - opatření obecné povahy pro stanvení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v ulicích Mládežnická, Denisova, Mánesova, RAšínova, Jiráskova, Rokycanova a Školní
15.06.2017 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/356 VM - Zámrsk
14.06.2017 VV - opatření obecné povahy pro stanvení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v ul. Komenského , Pražská, Vrchlického, Nerudova, Andělská, ... a nám. Vaňorného ve VM
14.06.2017 VV - opatření obecné povahy pro stanvení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v ulicích Denisova, Rokycanova a Dvořákova ve Vysokém Mýtě
14.06.2017 oznámení o zahájení zjišťovacího řízení - Nová lakovací linka pro povrchovou úpravu kovových dílů
13.06.2017 VV - opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v ulici Jiráskova ve Vysokém Mýtě
13.06.2017 VV - opatření obecné povahy pro stanvení přechodné úpravy provozu na silnici II/315 v ul. Pardubická v Chcni
13.06.2017 VV - opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na MK v ul. Smetanova a Dr. Fikejze v Chocni
12.06.2017 Dražební vyhláška 047EX 147/07-124
12.06.2017 Zveřejnění návrhu Změny č. 3 Územního plánu České Heřmanice
09.06.2017 pronájem části pozemku - areál letiště
09.06.2017 záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce - Aeroklub
05.06.2017 Oznámení o předpokládaném ukončení poskytování zdravotnických služeb - Ambulantní psychiatrická péče VM
05.06.2017 Dražební vyhláška 111 EX 228/14-128
30.05.2017 VV - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ke stanovením místní úpravy provozu na veřejně přístupných účelových komunikacích na pozemcích p.č. 2435/18 a 2441/4 v k.ú. a obci Vysoké Mýto
26.05.2017 Smlouva o poskytnutí individální dotace
19.05.2017 Dražební vyhláška D 01/2017
11.05.2017 Smlouva-SKP-Centrum, o.p.s. EMKO Vysoké Mýto
11.05.2017 Smlouva-Berenika, o.p.s. Vysoké Mýto
03.05.2017 Nabídka pozemků k pronájmu
03.05.2017 Smlouva o poskytnutí individuální dotace v roce 2017 - Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
03.05.2017 Smlouva o poskytnutí dotace v roce 2017 -TJ Sokol Vysoké Mýto
03.05.2017 Smlouva o poskytnutí dotace v roce 2017 - 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto