Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 20.1.2018
Poslední vyvěšené
19.01.2018 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR 26. a 27. ledna 2018
19.01.2018 Návrh opatření obecné povahy, ochranné pásmo I. a II. stupně, Filogroup a.s. k.ú. Choceň
19.01.2018 VV - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ke stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích v obci Javorník
18.01.2018 VV - opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na silnici III/3574 u obce Sruby
17.01.2018 VV - opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v ulici Komenského ve Vysokém Mýtě
16.01.2018 VV - návrh OOP na stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v obci Sruby
16.01.2018 VV - opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě
16.01.2018 Veřejná vyhláška - rozhodnutí - dodatečné povolení stavby - soustava nebeských rybníčků zásobených podzemní vodou na pozemcích parc. č. 4389, 4390/2, 5137/12 v k.ú. Vysoké Mýto a parc. č. 1162 v k.ú. Hrušová
15.01.2018 výběrové řízení na přidělení bytu SPO v ul. Husova v č.p.156_5
12.01.2018 Záměr pronajmout restauraci Městský dům (Optimal)
12.01.2018 VV - OOP - stanovení PÚP na silnicích II. a III. tř. pro rok 2018 v okrese ÚO ve správním obvodu MěÚ VM
10.01.2018 Dražební vyhláška č.j.191 EX 4882/16-41
08.01.2018 Oznámení dobrovolného svazku obcí Královská věnná města o povinně zveřejnovaných dokumentech
08.01.2018 VV - opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v ulicích Mládežnická, Školní a Rokycanova ve Vysokém Mýtě
08.01.2018 VV - opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v ul. Rokycanova a Školní ve VM
05.01.2018 VV - ROZHODNUTÍ - STAVEBNÍ POVOLENÍ na stavbu "Regenerace sídliště U hřbitova - Vysoké Mýto"
04.01.2018 veřejná vyhláška - oznámení o změně účastníků ÚŘ D35 V.Mýto - Džbánov
03.01.2018 Smlouva o poskytnutí individuální dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže
29.12.2017 Smlouva o poskytnutí individuální dotace - 05/ZM/2017
29.12.2017 Smlouva o poskytnutí individuální dotace - 06/ZM/2017
29.12.2017 Smlouva o poskytnutí individuální dotace č. 04/ZM/2017
20.12.2017 Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu projednání D35 Vysoké Mýto - Džbánov
19.12.2017 Zadání Změny č. 1 Územního plánu Tisová
18.12.2017 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí ve Vysokém Mýtě
15.12.2017 Dražební vyhláška 063 EX 2819/08-272/dr.
15.12.2017 Smlouva - Dům pokojného stáří Naděje
07.12.2017 Dražební vyhláška 120 EX 11416/13-128
05.12.2017 Dražební vyhláška EX 88/06-251
30.11.2017 Program podpory v oblasti kultury v roce 2018
30.11.2017 Program podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny v roce 2018