Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 4.4.2020
Poslední vyvěšené
03.04.2020 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutní individuální dotace č. 05/ZM/2019 na provoz a činnost MČK, MG a IC v r. 2020
03.04.2020 VV - Rozhodnutí o povolení omezení veřejného přístupu a umístění pevné pžekážky na pozemku p.č. 854/2 v obci Oucmanice
02.04.2020 VV - OOP - stanovení MÚP na MK Vysoké Mýto - Hrušová (Spálenec)
02.04.2020 VV - OOP - stanovení MÚP na MK v ul. Jiráskova ve Vysokém Mýtě
01.04.2020 Návrh OOP - monitorovací kalendář pro koupací sezonu 2020
31.03.2020 Oznámení o zahájení řízení - Prodloužení vodovodu horního tlakového pásma - Javorník u Vysokého Mýta
31.03.2020 Oznámení o zahájení řízení - Zasíťování pozemků p.č. 341/8, 341/9, 341/10, 341/11 a 341/12 v Javorníku u Vysokého Mýta - SO 02 Kanalizace, SO 03 Vodovod, SO 04 Plynovod
30.03.2020 VV - OOP přechodná úprava provozu I/35 VM - Hrušová
30.03.2020 Omezení provozu MÚ ve Vysokém Mýtě
30.03.2020 VV - opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na II/315, II/317, II/357 a na MK mezi Dvořiskem a II/315 - v rámci uzavírky ŽP P 4892 na II/315 v ul. Pardubická v Chocni
27.03.2020 ÚR-přeložka VVN a VN
27.03.2020 VV - návrh OOP - MÚP na MK v ul. Záměstí v Chocni - vyhrazené parkování
27.03.2020 VV-OOP-Stanovení MÚK v obci Zámrsk u objektu SoA
27.03.2020 ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVATÝ JIŘÍ veřejná vyhláška
25.03.2020 VV - OOP - stanovení PÚP na MK v ul. V Peklovcích ve Vysoké Mýtě - z důvodu opravy parkovacích zálivů
25.03.2020 Veřejná vyhláška - Návrh třetí Zprávy o uplatnění ÚP Choceň
23.03.2020 Sdělení hejtmana k opatření v době nouzového stavu 03/2020
19.03.2020 Vyhláška 1/2020 - změna splatnosti místních poplatků
13.03.2020 Prováděcí usnesení vlády k vyhlášenému nouzovému stavu
12.03.2020 Vyhlášení nouzového stavu Vládou České republiky
10.03.2020 Dražební vyhláška č.j. 191 EX 1355/16-83
09.03.2020 Veřejná vyhláška - Návrh třetí Zprávy o uplatnění ÚP Podlesí
05.03.2020 VV - návrh OOP - MÚP na MK na pozemku p.č. 852/2 a VPÚK na pozemku p.č. 854/2 v obci Oucmanice
02.03.2020 Dražební vyhláška - spisová značka 134 EX 13052/15-496
26.02.2020 ÚZSVM - Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem k 1.2.2020
17.02.2020 Výroční zpráva města Vysokého Mýta o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2019
06.01.2020 Berenika Vysoké Mýto - smlouva o poskytnutí individuální dotace
20.12.2019 Oznámení dobrovolného svazku obcí Královská věnná města o povinně zveřejnovaných dokumentech
19.12.2019 Ministerstvo zemědělství - VV Opatření obecné povahy - les (změna)
18.12.2019 Smlouva o poskytnuní indiviuální dotace č. 05/ZM/2019 - Provoz a činnost MČK, MG a IC v r. 2020