Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je středa 26.2.2020
Poslední vyvěšené
26.02.2020 ÚZSVM - Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem k 1.2.2020
25.02.2020 VV - oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavbu "Modernizace silnice III/3152 Zámrsk - Dobříkov"
21.02.2020 VV - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ke stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v ulici Jiráskova ve Vysokém Mýtě
21.02.2020 VV - OOP - stanovení MÚP na VPÚK - parkovišti na pozemku p.č. 1289 ve Vysokém Mýtě
21.02.2020 VV-OOP-Stanovení MÚK v obci Zámrsk u objektu SoA
20.02.2020 VV - návrh OOP - MÚP na MK v ul. Jiráskova ve Vysokém Mýtě
20.02.2020 VV - rozhodnutí o společném povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu a o společném povolení stavebního záměru "Rekonstrukce chodníku v ulici Na Bílé a komunikace propojující ulice Na Bílé a Dvořákova"
20.02.2020 VV - návrh OOP - MÚP na MK Vysoké Mýto - Hrušová (Spáenec)
19.02.2020 Záměr prodat pozemky parc. č. 713/4, 711/5, 713/6 a 812/2 v k.ú. Svařeň
19.02.2020 Záměr uzavřít Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. 736, kterým se vyjímá část parc. č. 4895/6 v k.ú. Vysoké Mýto
18.02.2020 sdělení seznámení s podklady rozhodnutí
17.02.2020 VV - OOP - stanovení PÚP na MK v ul. Újezdská v Chocni - z důvodu výstavby chodníku
17.02.2020 Výroční zpráva města Vysokého Mýta o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2019
17.02.2020 Veřejná vyhláška Návrh Druhé Zprávy o uplatnění Koldín
13.02.2020 VV - OOP - stanovení PÚP na MK v ul. Střibříkova ve Vysoké Mýtě - z důvodu pokládky kabelového vedení nn
13.02.2020 Územní rozhodnutí D35 Vysoké Mýto - Džbánov
12.02.2020 VV - OOP - stanovení PÚP na sil. II/317 v ul. Na Bílé v k.ú. Choceň
11.02.2020 Dražební vyhláška (o elektronické dražbě) č.j. 067 EX 81/06-151
11.02.2020 VV - OOP - stanovení PÚP na sil. III/35713, 35711, 35712 a 30527 z důvodu úplné uzavírky sil. III/35713 mezi obcemi Domoradice a Svařeň
07.02.2020 VV - návrh OOP - MÚP na pozemku p.č. 1426 v ul. Jiráskova, před budovou OOP ČR Vysoké Mýto
04.02.2020 VV - návrh OOP - MÚP na sil. II/317 a PK v Českých Heřmanicích
03.02.2020 stanovení termínu sčítání zvěře - myslivost
09.01.2020 Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba č.j. 220 EX 16626/12-144
06.01.2020 Berenika Vysoké Mýto - smlouva o poskytnutí individuální dotace
20.12.2019 Oznámení dobrovolného svazku obcí Královská věnná města o povinně zveřejnovaných dokumentech
19.12.2019 Ministerstvo zemědělství - VV Opatření obecné povahy - les (změna)
18.12.2019 Smlouva o poskytnuní indiviuální dotace č. 05/ZM/2019 - Provoz a činnost MČK, MG a IC v r. 2020
18.12.2019 Smlouva o poskytnuní indiviuální dotace č. 04/ZM/2019 - Provoz a činnost VMK o.p.s. v r. 2020
18.12.2019 Smlouva o poskytnutí individuální dotace č. 06/ZM/2019 - VMK - městské kulturní akce v r. 2020
18.12.2019 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnuví individuální dotace VMK - č. 07/ZM/2018