Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je středa 26.4.2017
Poslední vyvěšené
25.04.2017 VV - Opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/35718 v obci Javorník
25.04.2017 Hemodialyzační středisko č.p. 651/IV V. Mýto- seznámení s podklady- B. Braun Avitum s.r.o.
25.04.2017 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2017 - Finanční úřad pro Pardubický kraj
24.04.2017 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 - k VH 11.5.2017
24.04.2017 Závěrečný účet DSO Královská věnná města za rok 2016 - k VH 11.5.2017
24.04.2017 Valná hromada DSO Královská věnná města - 11. 5. 2017
20.04.2017 Vyhlášení VŘ na byt
20.04.2017 VV - opatření obecné povahy pro stanvení přechodné úpravy provozu na silnici II/357 v ulici Gen. Svatoně a na VPÚK na p.č. 1524/1 a 1522/1 v k.ú. a obci Vysoké Mýto
18.04.2017 výpůjčka č.p.199 v ulici Komenského
12.04.2017 Obecně závazná vyhláška - školské obvody mateřských škol zřízených městem VM
12.04.2017 VV - opatření obecné povahy pro stanvení přechodné úpravy provozu na silnici III/30530 v obci Řepníky
12.04.2017 Rozhodnutí - propojení kanalizace, ul. Mládežnická - Denisova, Vysoké Mýto
12.04.2017 VV - opatření obecné povahy pro stanvení přechodné úpravy provozu na MK v ul. Komenského, Pražská, Vrchlického, Andělská, Kar. Světelé a nám. Vaňorného ve Vysokém Mýtě
12.04.2017 VV - opatření obecné povahy pro stanvení přechodné úpravy provozu na MK v ul. Klášterní a na nám. Tyršovo ve Vysokém Mýtě
11.04.2017 REKO MS Vysoké Mýto - Pražská II.
05.04.2017 Dražební vyhláška - 052 EX 1615/16-80
05.04.2017 VV - opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v ulici Choceňská na pozemku p.č. 4841/10 v k.ú. a obci Vysoké Mýto
05.04.2017 VV - opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v ulici Záměstí v Chocni - V12d
27.03.2017 Krajský úřad Pardubického kraje - záměr kraje - bezúplatný převod pozemků
22.03.2017 Dobrovolné svazky obcí a měst - povinně zveřejňované údaje - KVM, ČMP
27.02.2017 Výroční zpráva města Vysokého Mýta o poskytování informací za rok 2016
20.02.2017 Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
02.01.2017 Smlouva-SKP,Azylový dům,dofinancování služeb-individ.dotace 2016
02.01.2017 Smlouva-Naděje, Vysoké Mýto - individ. dotace 2016
02.01.2017 Smlouva-Vysokomýtská nemocnice, Vysoké Mýto, protipožární dveře-individ.dotace 2016
02.01.2017 Smlouva-SKP, EMKO-provozování služby-individ.dotace 2016
21.12.2016 Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace - č. 08/ZM/2015
21.12.2016 Smlouva o poskytnutí individuální dotace č. 03/ZM/2016 - VMK - městské kulturní akce pořádané VMK v r. 2017
21.12.2016 Smlouva o poskytnutí individuální dotace č. 04/ZM/2016 - VMK - provoz VMK
21.12.2016 Smlouva o poskytnutí individuální dotace č. 05/ZM/2016 - VMK - provoz MČK, MG a IC