Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 21.6.2018
Poslední vyvěšené
21.06.2018 Oznámení o výběrovém řízení č. HUO/007/2018 s aukcí
21.06.2018 VV - OOP - stanovení PÚP na silnici II/312, II/316 a II/317
21.06.2018 VV - OOP - stanovení PÚP v ul. Pražská, Hálkova, Komenského a na nám. Přemysla Otakara II. ve VM
21.06.2018 územní rozhodnutí - Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě,v lokalitě Za pivovarem - infrastruktura - změna 2017
21.06.2018 VV - OOP - stanovení PÚP na silnici II/315 a III/3574 v obci Sruby
20.06.2018 Pronájem pozemku p.č. 4289/93 a části pozemku p.č. 4289/15 v k.ú. Vysoké Mýto - letiště
20.06.2018 VV - návrh OOP na stanovení MÚP na MK v ul. Slunečná ve VM
20.06.2018 VV - návrh OOP na stanovení MÚP na MK na nám. Vaňorného ve VM
20.06.2018 Rozhodnutí - stavební povolení Vodovod Zaháj
20.06.2018 Výběrové řízení 8/2018 vedoucí odboru kanceláře starosty
20.06.2018 Výběrové řízení 7/2018 - referent pro územní plánování
15.06.2018 Závěr zjišťovacího řízení (Územní energetická koncepce Pardubického kraje)
14.06.2018 Usnesení o zastavení řízení - územní řízení o umístění stavby "I/35 Nová Ves, křižovatka s I/17 v obci Zámrsk - Nová Ves"
13.06.2018 VV - oznámení o zahájení řízení ve věci změny stavby před jejím dokončením, pro stavbu "Terminál v zeleni, Choceň"
12.06.2018 Oznámení o zahájení řízení - Novostavba výrobní haly Tomil - stavba vodovodu, kanalizace, lapače tuků
12.06.2018 Oznámení o zamýšleném převodu
11.06.2018 výběrové řízení na přidělení bytu č. 5 v č.p. 447 v ul. V Peklovcích
11.06.2018 výběrové řízení na přidělení bytu č. 11 v č.p. 776 v ul. V Břízkách
11.06.2018 VV - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ke stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v ulici Ostrovní v Chocni
07.06.2018 Informace o konání Zastupitelstva města Vysokého Mýta dne 20.6.2018
06.06.2018 VV - opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v ulici Fibichova ve Vysokém Mýtě
06.06.2018 Záměr pronajmout restauraci Městský dům (Optimal) - Jiráskova č.p. 179
06.06.2018 Záměr uzavřít dodatek č. 3 ke Smlouvě č. 451 o nájmu části pozemku
06.06.2018 VV - OOP - stanovení MÚP na PK a parkovišti před OÚ v obci Slatina
06.06.2018 VV - opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v ulicích Jiráskova a štefánikova a na silnici II/357 v ulici Gen. Svatoně ve Vysokém Mýtě
05.06.2018 VV - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ke stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v ulici Jeronýmova ve Vysokém Mýtě
31.05.2018 Účetní závěrka města Vysokého Mýta sestavená k 31.12.2017
31.05.2018 Návrh závěrčného účtu města Vysokého Mýta za rok 2017
30.05.2018 Výběrové řízení na městského architekta
29.05.2018 Konkursní řízení na funkci ředitele/ky Základní školy Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkové organizace