Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 26.4.2018
Poslední vyvěšené
26.04.2018 Oznámení o výběrovém řízení č. HUO/006/2018 s následnou aukcí
26.04.2018 Usnesení o nařízení elektronické dražby č.j. 160 EX 4285/13-84
26.04.2018 VV - OOP - stanovení MÚP na silnici II/312 a III/3154 v obci Mostek a místní části Sudličkova Lhota
26.04.2018 Smlouva o poskytnutí dotace
26.04.2018 Smlouva o poskytnutí dotace
25.04.2018 VV - opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/357 v ulicích Hálkov a Pražská a na místních komunikacích v ulicích Komenského, Pražská ve Vysokém Mýtě
25.04.2018 Územní rozhodnutí D35 Vysoké Mýto - Džbánov
24.04.2018 VV - OOP stanovení PÚP na silnici I/14 v obci Potštejn
24.04.2018 Smlouva o poskytnutí dotace v roce 2018 - Florbalový spolek FTC Vysoké Mýto
23.04.2018 VV - OOP - stanovení PÚP na MK v ul. Palackého, Brandlova a Českých bratří va VM
23.04.2018 Veřejná vyhláška č.j. 866995/18/2800-11460-602966
23.04.2018 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání č.j. 122 EDN 2/18-7
23.04.2018 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, DSO a RR k 31.12.2017 - DSO Královská věnná města
23.04.2018 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Královská věnná města za rok 2017
23.04.2018 Závěrečný účet DSO Královská věnná města za rok 2017
23.04.2018 Valná hromada DSO Královská věnná města - 10.5.2018
23.04.2018 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Pražská, Tůmova, Šafaříkova, A.V. Šembery s ul. Choceňská ve Vysokém Mýtě
20.04.2018 Druhá zpráva o uplatňování Územního plánu Stradouň
19.04.2018 Záměr prodat pozemky parc. č. 1524/3, 4595/3 a 4595/49 v k.ú. Vysoké Mýto - areál býv. Sběrného dvora v ul. Gen. Svatoně
19.04.2018 Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba č.j. 085 EX 4943/17-68
19.04.2018 Provoz podatelny
18.04.2018 Záměr pronajmout část nebytového prostoru v č.p. 92 v ulici B. Smetany
18.04.2018 Záměr prodat pozemky parc. č. 4666/125, 4666/365, 4666/456 v k.ú. Vysoké Mýto
18.04.2018 Záměr prodat pozemek parc. č. 1972/16 v k.ú. Vysoké Mýto
17.04.2018 OOP - Monitorovací kalendář pro koupací sezónu 2018
17.04.2018 Výběrové řízení na přidělení bytu č. 4 v č.p. 188 nám. Přemysla Otakara II.
17.04.2018 Výběrové řízení na přidělení bytu č. 8 v č.p. 772 nám. Naděje
16.04.2018 VV - opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/357 v ulicích Hálkov a Pražská a na místních komunikacích v ulicích Komenského, Pražská a nám. Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě
16.04.2018 VV - opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/357 v ulicích Pražská a Hálkova a na místních komunikacích v ulicích Komenského a Pražská ve Vysokém Mýtě
16.04.2018 Stanovení přechodné úpravy provozu na MPK - ul. Jiráskova ve Vysokém Mýtě