Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 23.3.2017
Poslední vyvěšené
22.03.2017 Dobrovolné svazky obcí a měst - povinně zveřejňované údaje - KVM, ČMP
22.03.2017 VV - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ke stanovením místní úpravy provozu na VPÚK na p.č. 2275/2 v k.ú. Vysoké Mýto - P2+E2b
21.03.2017 Oznámení o podaných žádostech a vydaných ZS orgánu ochrany ovzduší
21.03.2017 Vyhlášení výběrového řízení na přidělení bytu
21.03.2017 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Vysokého Mýta konaného dne 29.3.2017
21.03.2017 Oznámení o podaných žádostech a vydaných ZS orgánu ochrany ovzduší
20.03.2017 Oznámení o podaných žádostech a vydaných ZS orgánu ochrany ovzduší
16.03.2017 pronájem části pozemku v ul. Palackého
16.03.2017 Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření
15.03.2017 VV - opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v ul. Záměstí v Chocni - IP12+V10f
15.03.2017 VV - opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v ulici A.V.Šembery ve Vysokém Mýtě
13.03.2017 Záměr darovat hmotné nemovité věci
13.03.2017 Oznámení - zahájení zjišťovacího řízení záměru Nová lakovací linka, ECOS Choceň s.r.o.
13.03.2017 Územní rozhodnutí - dostavba kanalizace Staré sídliště, Nová ves v obci Zámrsk
13.03.2017 veřejná vyhláška - OOP - stanovení místní úpravy provozu na MK v ulici Žižkova ve Vysokém Mýtě
09.03.2017 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Vysoké Mýto - část obce: Domoradice
09.03.2017 Projednání Druhé zprávy o uplatňování Územního plánu Kosořín
08.03.2017 Oznámení o podaných žádostech a vydaných ZS orgánu ochrany ovzduší
08.03.2017 VV - opatření obecné povahy pro stanvení přechodné úpravy provozu na MK v ul. Nerudova a Kar. Světlé ve Vysokém Mýtě
07.03.2017 VV - opatření obecné povahy pro stanvení přechodné úpravy provozu na MK v ul. B. Němcové, Försterova a nám. Vaňorného ve Vysokém Mýtě
03.03.2017 ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZÁLŠÍ
02.03.2017 Dražební jednání - 047 EX 173/13-206
28.02.2017 rozhodnutí o dodatečném povolení stavby: "Oprava mostku přes Mlýnský potok" ve Vysokém Mýtě
27.02.2017 Výroční zpráva města Vysokého Mýta o poskytování informací za rok 2016
27.02.2017 Veřejná zakázka_Krytý plavecký bazén_rekonstrukce
21.02.2017 VV - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ke stanovením místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Džbánov u Vysokého Mýta
20.02.2017 Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
20.02.2017 Dražební vyhláška - 063 EX 2819/08-212/dr.
02.02.2017 Dražební vyhláška - 137 Ex 9492/16-61
02.02.2017 Dražební vyhláška - 203 Ex 10771/09-143