Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 16.10.2018
Poslední vyvěšené
15.10.2018 Smlouva o individuální dotaci - Azylový dům Vysoké Mýto
12.10.2018 Výběrové řízení - byt č. 6 v č.p. 858 v ul.Husova
12.10.2018 Oznámení o podaných žádostech a vydaných závazných stanoviscích orgánu ochrany ovzduší
11.10.2018 20181010 Záměr pronajmout restauraci Městský dům (Optimal) - Jiráskova č.p. 179
11.10.2018 Výběrové řízení 14/2018 - referent/ka památkové péče
10.10.2018 Smlouva o poskytnutí individuální dotace v roce 2018 - AUTOKLUB KAROSA klub v AČR
10.10.2018 Smlouva o poskytnutí individuální dotace v roce 2018 - 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto, z.s.
09.10.2018 20181009 Záměr pronajmout nebytové prostory v č.p. 15, nám. Přemysla otakara II.
09.10.2018 Veřejná zakázka - Kolumbárium
08.10.2018 Výsledky voleb do obecních zastupitelstev 2018-registrační úřad Vysoké Mýto
08.10.2018 Veřejná zakázka - Monitorování jízdy na červenou
05.10.2018 Oznámení o zahájení řízení - Odkanalizování obcí Mostek a Sudličkova Lhota
05.10.2018 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje č.j. KrÚ - 64517/2018/109/OMSŘI/Fr
04.10.2018 Veřejná zakázka - Park Otmara Vaňorného - stavební úpravy vodního prvku - zpevněné plochy
04.10.2018 VV - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ke stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci na pozemcích p.č. 333/1 a 2/2 v k.ú. a obci Zádolí
03.10.2018 Veřejná vyhláška vydání Změny č.1 ÚP Koldín
02.10.2018 VV - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ke stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci na pozemcích p.č. 2361/1 a 2340/3 v k.ú. Choceň
01.10.2018 Smlouva - individuální dotace Naděje Vysoké Mýto
24.09.2018 VV - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ke stanovení místní úpravy provozu na silnici II/317 v úseku od Českých Heřmanic po Bohuňovice
21.09.2018 Usnesení o provedení el. dražby nemovitých věcí č.j. 120 EX 12536/16-84
17.09.2018 VV - návrh OOP pro stanovení MÚP v obci Tisová
17.09.2018 VV - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ke stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci na pozemcích p.č.197/1 a 220/2 v k.ú. Stříhanov
12.09.2018 Záměr prodat stavební pozemek parc. č. 4666_407 v lokalitě POLE ZA PIVOVAREM
12.09.2018 Záměr prodat stavební pozemek parc. č. 4666_406 v lokalitě POLE ZA PIVOVAREM
12.09.2018 Záměr prodat stavební pozemek parc. č. 4666_405 v lokalitě POLE ZA PIVOVAREM
10.09.2018 Výzva k podávání žádosti o dotaci - dotační program MK ,, Regenerace MPR a MPZ 2019 ,,
06.09.2018 Informace o vyhlášení 4. výzvy na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji
03.09.2018 ÚZSVM - Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
27.08.2018 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci č.j. 203 Ex 10771/09-217
27.08.2018 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci č.j. 203 Ex 10771/09-216