Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 18.7.2019
Poslední vyvěšené
17.07.2019 Vyhláška 1/2019 o nočním klidu
17.07.2019 VV - návrh OOP - MÚP na PK v k.ú. Vračovice
17.07.2019 VV - OOP - stanovení PÚP na sil. II/357 v k.ú. a obci Libecina
16.07.2019 Záměr prodat movité věci - části technologie bývalé fermentační stanice
15.07.2019 informace o návrhu VPS - Přístavba haly pro třídící linku ve Vysokém Mýtě
12.07.2019 Výběrové řízení 11/2019 - referent/ka pro územní plánování
12.07.2019 VV - oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a upuštění od ústního projednání - "Stavební úpravy vstupu a zpevněných ploch v SoA Zámrsk SO 02"
10.07.2019 VV - OOP - stanovení PÚP na PK v ul. Karosářská a ÚK u Lídlu
09.07.2019 Výběrové řízení 10/2019 - referent/ka odboru rozvoje města
09.07.2019 Dražební vyhláška EX 18839/13-108
09.07.2019 VV - OOP - stanovení PÚP na MK v ul. Nábřeží v Chocni - z důvodu pořadání Městských trhů
09.07.2019 VV - OOP - stanovení PÚP na sil. I/35 a ÚK podél sil. I/35 v rámci uzavírky žel. přejezdu ve Vysokém Mýtě
08.07.2019 Oznámení o podání žádosti o závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší
04.07.2019 VV-oznámení Nový zdroj vody a ČOV pro rekreační dům na p. 1162/3 v k.ú. Choceň
04.07.2019 Informace o konání Zastupitelstva města Vysokého Mýta dne 17.7.2019
02.07.2019 Stavební úpravy Vysoké Mýto č. kat. st. 1837/5 (bývalá kotelna na bydlení)
02.07.2019 Usnesení o nařízení dražebního roku - elektronická dražba č.j. 197 EX 195/15-84
02.07.2019 Dražební vyhláška o provedení el. dražby nemovité věci č.j. 099 EX 3550/04-210
28.06.2019 PROJEDNÁNÍ DRUHÉ ZPRÁVY O UPLATNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SLATINA
25.06.2019 D35 Vysoké Mýto - Džbánov, ozn. opětovného projednání
20.06.2019 Dražební vyhláška o provedení el. dražby nemovité věci č.j. 203 Ex 50201/18-40
17.06.2019 Záměr pronajmout část pozemku v k.ú. Vysoké Mýto
17.06.2019 Záměr prodat pozemek parc. č. 2903/143 v k.ú. Vysoké Mýto
11.06.2019 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání č.j. 137 Ex 2034/11-186
10.06.2019 Usnesení o provedení elektronické dražby č.j. 203 Ex 15177/09-117
03.06.2019 Oznámení dobrovolného svazku obcí Královská věnná města o povinně zveřejnovaných dokumentech
20.05.2019 Naděje- dotační smlouva - dotace na provoz
06.05.2019 Smlouva o poskytnutí programové dotace v roce 2019 - Falcon Kickbox Vysoké Mýto,z.s.
06.05.2019 SKP-CENTRUM, o.p.s. - smlouva o poskytnutí dotace - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež EMKO - zajištění služby
06.05.2019 Oblastní charita Nové Hrady u Skutče - smlouva o poskytnutí dotace - Podpora sociálních služeb OCHNH - pečovatelská služba, osobní asistence a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi