Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 19.1.2019
Poslední vyvěšené
18.01.2019 Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 2019
17.01.2019 VV - opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy ve správním obvodu ORP Městského úřadu Vysoké Mýto pro údržbu silnic
16.01.2019 Výběrové řízení 1/2019 referent/ka odboru soc.věcí - náhradní rodinná péče
16.01.2019 VV - opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci na pozemku p.č. 746 a 745/1 v k.ú. Svařeň
16.01.2019 ozn.zahájení řízení o opatrovnictví D35 VM-Džbánov
15.01.2019 Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2019
14.01.2019 Usnesení - Dražební vyhláška č.j. 168 EX 4020/14-53
11.01.2019 Rozhodnutí - Rozšíření splaškové kanalizace Mokrá Lhota - Nové Hrady
11.01.2019 Rozhodnutí - Prodloužení vodovodu Mokrá Lhota, Rybníček - Nové Hrady
10.01.2019 Dražební vyhláška pro el. dražbu č.j. 049 EX 00187/03-237
10.01.2019 VV - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ke stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích v obci Džbánov
09.01.2019 Záměr prodat pozemek parc. č. 5050/12 v k.ú. Vysoké Mýto
08.01.2019 Veřejná vyhláška Zpráva o uplatnění územního plánu Řepníky
07.01.2019 Krajský úřad Královehradeckého kraje - Rozhodnutí č.j. KUKHK-36874/DS/2018-4
04.01.2019 Usnesení o provedení elektronické dražby č.j. 030 EX 13872_15-98
04.01.2019 Oznámení o zvýšení ceny vodného od 1.1.2019
04.01.2019 Veřejná vyhláška Vydání změny č. 1 Územního plánu Mostek
03.01.2019 VV - OOP - stanovení MÚP na silnici II/357 v ul. Vysokomýtská v Chocni
03.01.2019 Smlouva o poskytnutí individuální dotace - SKP Centrum, AD pro ženy a matky s dětmi ve Vysoké Mýtě, příspěvek na službu
03.01.2019 Smlouva o poskytnutí individuální dotace - Dům pokojného stáří Naděje, provozní náklady služby
28.12.2018 Smlouva o poskytnutí individuální dotace č. 07/ZM/2018 - VMK - městské kulturní akce v r. 2019
28.12.2018 Smlouva o poskytnutí individuální dotace č. 06/ZM/2018 - VMK - provoz a činnost MČK, MG a IC v r. 2019
28.12.2018 Smlouva o poskytnutí individuální dotace č. 05/ZM/2018 - VMK - provoz a činnost VMK 2019
20.12.2018 Dotační program - Fond památkové péče města Vysokého Mýta 2019
20.12.2018 PROJEDNÁNÍ DRUHÉ ZPRÁVY O UPLATNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BUČINA
05.12.2018 Oznámení dobrovolného svazku obcí Královska věnná města o povinně zveřejňovaných dokumentech - k 5.12.2018
30.11.2018 Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta
30.11.2018 Program podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny pro rok 2019
30.11.2018 Program podpory v oblasti životního prostředí v roce 2019
30.11.2018 Program podpory v oblasti školství v roce 2019