Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pátek 21.7.2017
Poslední vyvěšené
21.07.2017 VV - opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístuné účelové komunikaci na pozemcích p.č. 2435/18 a 2441/4 v k.ú. Vysoké Mýto, v ulici U Plovárny
20.07.2017 VV - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ke stanovením místní úpravy provozu na místní komunikaci v ulici Fügnerova v Chocni - V12c
20.07.2017 Dražební vyhláška 197 EX 88081/13-63
19.07.2017 VV - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ke stanovením místní úpravy provozu na silnici III/31610 mezi Koldínem a Chocní a na silnici III/30527 mezi Domoradicemi a Pěšicemi
18.07.2017 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny ve Vysokém Mýtě 2. 8. 2017
18.07.2017 VV - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ke stanovením místní úpravy provozu na místní komunikaci v ulici Rokycanova ve Vysokém Mýtě
17.07.2017 Oznámení o podaných žádostech o závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší
17.07.2017 oznámení o zahájení územního řízení- renegerace panel. sídliště Za pivovarem III. etapa
14.07.2017 Dražební vyhláška - pozemek p. č. 2210 a 2211
14.07.2017 VV - Opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v ulicích Komenského, J. z Poděbrad, Rokycanova a Gen. Závady ve Vys. Mýtě
14.07.2017 Smlouva o poskytnutí individuální dotace - MAS Litomyšlsko o.p.s.
14.07.2017 Rozhodnutí o odvolání
13.07.2017 Výběrové řízení na přidělení bytu
13.07.2017 pronájem části pozemků - umístění technologického kontejneru - Bučkův kopec
13.07.2017 zveřejnění záměru uzavřít dodatek ke smlouvě - Aeroklub
13.07.2017 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu v místní části Voštice
13.07.2017 pronájem části pozemku - areál letiště
13.07.2017 pronájem pozemku - areál letiště
12.07.2017 Oznámení o pokračování společného řízení - "Stavební úpravy rodinného domu č.p. 33 v obci Slatina"
11.07.2017 VV - Opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu v ulici Tůmova ve Vysokém Mýtě
10.07.2017 Návrh Zadání Změny č. 1 Územního plánu Vraclav
10.07.2017 VV - Opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu v ulici Fügnerova v Chocni
03.07.2017 VV - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ke stanovením místní úpravy provozu na místních komunikacích v ulicích Českých bratří a Kliicperova ve Vysokém Mýtě
29.06.2017 VV - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ke stanovením místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci na pozemku p.č. 1306/4 v k.ú. Vysoké Mýto
28.06.2017 Projednání návrhu zadání Změny č. 1 Územního plánu Koldín
23.06.2017 Návrh Zadání Změny č. 1 Územního plánu Mostek
22.06.2017 VV - zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ke stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupných účelových komunikacích na pozemcích p.č. 1524/1 a 1522/1 v k.ú. Vysoké Mýto
12.06.2017 Zveřejnění návrhu Změny č. 3 Územního plánu České Heřmanice
05.06.2017 Oznámení o předpokládaném ukončení poskytování zdravotnických služeb - Ambulantní psychiatrická péče VM
26.05.2017 Smlouva o poskytnutí individální dotace