Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 9.8.2020
Poslední vyvěšené
04.08.2020 VV-OOP-Stanovení MÚP (ul. Gen. Závady, ul. Jiráskova)
04.08.2020 ÚZSVM - Informace o konání veřejné dražby dobrovolné
04.08.2020 VV - OOP - stanovení MÚP na MK v ul. Gen. Závady a Jiráskova ve Vysokém Mýtě
31.07.2020 Rozhodnutí - revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto
31.07.2020 Veřejná vyhláška - Usnesení o provedení ohledání odstaveného vozidla
31.07.2020 Veřejná vyhláška - Usnesení o provedení ohledání odstaveného vozidla
30.07.2020 Stanovení PÚP na sil. I/35 a MK v ul. Českých bratří, Pražská, Karosářská a Fibichova ve Vysokém Mýtě
30.07.2020 Návrh opatření obecné povahy - Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje vrtu S-1, Sudslava
30.07.2020 Veřejná vyhláška - Návrh druhé zprávy o uplatnění ÚP Hrušová
29.07.2020 Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků ve Vysokém Mýtě
29.07.2020 VV - OOP - stanovení PÚP na MK v ul. Purkyňova ve Vysokém Mýtě - z důvodu umístění stav. lešení a dopravníku materiálu podél domu č.p. 118
29.07.2020 VV - OOP - stanovení PÚP na sil. III/30521 v k.ú. a Sedlec u Vraclavi
29.07.2020 Záměr pronajmout část pozemku p. č. 4644_249 v ul. Odbojářská v k.ú. Vysoké Mýto
29.07.2020 výběrové řízení na přidělení bytu č. 13 v č.p. 780 v ul. V Břízkách 2+1
28.07.2020 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy č.j. 33784/2020-MZE-16212
28.07.2020 Dražební vyhláška č.j. 191 EX 1367/19-107
28.07.2020 Územní rozhodnutí - Dobříkov-rek. přípojky vn k TS605 - vn v obci dobříkov (číslo stavby investora IE-12-2007599)
27.07.2020 VV - OOP - stanovení MÚP na ÚK v k.ú. Zámrsk a Vysoké Mýto
27.07.2020 Veřejná zakázka - Vysoké Mýto - Modernizace a rozšíření MKDS
24.07.2020 VV - OOP - stanovení PÚP - na sil. II/315 v ul. Pardubická a MK v ul. Vrchlického v Chocni
23.07.2020 Veřejná zakázka - Parkovací automaty ve Vysokém Mýtě
23.07.2020 Záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1515_2 v ul. Husova v k.ú. Vysoké Mýto
23.07.2020 VV - OOP - stanovení PÚP na MK v ul. Sv. Čecha ve Vysokém Mýtě
23.07.2020 Záměr darovat nemovité věci tvořící areál Vysokomýtské nemocnice v ul. Hradecká čp. 167
23.07.2020 Záměr prodat pozemek parc. č. 2206/26 v k.ú. Vysoké Mýto
23.07.2020 Záměr směnit pozemek parc. č. 172/7 v k.ú. Svařeň
23.07.2020 Záměr prodat pozemek parc. č. 4669/24 v k.ú. Vysoké Mýto
23.07.2020 Záměr prodat pozemek parc. č. 4669/23 v k.ú. Vysoké Mýto
23.07.2020 Záměr prodat pozemek parc. č. 1970/68 v k.ú. Vysoké Mýto
23.07.2020 Záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1690_1 v k.ú. Vysoké Mýto (parkoviště u Alberta)