Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 21.1.2020
Poslední vyvěšené
21.01.2020 oznámení o zahájení územního řízení - přeložka VVN a VN (dálnice D35 Ostrov-Vysoké Mýto)
20.01.2020 vyhlášení výběrového řízení na přidělení bytu SPO - Husova 857_8 1+0
20.01.2020 VV - OOP - stanovení MÚP na MK v ul. Smetanova v Chocni
20.01.2020 VV - OOP - stanovení MÚP na MK v ul. T. N. Kautníka, Dvořákova a Pod Vinicí v Chocni
17.01.2020 Výběrové řízení 1/2020 referent/ka odboru sociálních věcí a zdravotnictví - SPOD
16.01.2020 Městský úřad Králíky - Výběrové řízení na obsazení pracovního místa referenta odboru sociálních věcí a zdravotnictví
16.01.2020 Městský úřad Králíky - Výběrové řízení na obsazení pracovního místa referenta odboru organizačního a správního
15.01.2020 VV - OOP - stanovení PÚP - na sil. II. a III. tř. ve správním obvodu MěÚ VM - běžná údržba pro rok 2020
15.01.2020 Výběrové řízení - byt č. 2 v č.p.857 v ul.Husova 1+0
15.01.2020 rozhodnutí o vydání společného územního a stavebního povolení - Stavební úpravy vstupu a zpevněných ploch v SoA Zámrsk SO 01
15.01.2020 Stavební úpravy a nástavba Vysoké Mýto, ul. Choceňská 377-prodloužení termínu k dokončení stavby- Klofanda
14.01.2020 VV - návrh OOP - MÚP na MK - Tyršovo náměstí a ul. Záměstí, Bj. Krawce, Jungmanova a Dolní v Chocni
13.01.2020 VV - OOP - stanovení PÚP na sil. II/315 a III/3152 v rámci uzavírky žel. přejezdu P4893 mezi obcemi Zámrsk a Dobříkov
13.01.2020 VV - rozhodnutí o opravě výroku rzhodnutí č.j. MUVM/000038/2020 o povolení omezení veřejního přístupu a pevné překážce na účelové komunikaci na pozemku p.č. 236/1 v k.ú. a obci Choceň
13.01.2020 Veřejná vyhláška projednání návrhu třetí Zprávy o uplatnění ÚP Zádolí
13.01.2020 Veřejná vyhláška projednání návrhu třetí Zprávy o uplatnění ÚP Pustina
10.01.2020 Záměr pronajmout budovu bez čísla popisného v k.ú. Vysoké Mýto
10.01.2020 Oznámení o podaných žádostech o závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší
09.01.2020 Město Česká Třebová - výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent/ka odboru životního prostředí
09.01.2020 Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba č.j. 220 EX 16626/12-144
08.01.2020 výzva k vyzvednutí písemností-rušení údaje o trv.pobytu Miladě Pajorové
07.01.2020 VV - opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci na pozemku p.č. 5047/2 v k.ú. Vysoké Mýto, v místní části Vinice
06.01.2020 Berenika Vysoké Mýto - smlouva o poskytnutí individuální dotace
06.01.2020 VV - návrh OOP - MÚP na VPÚK - parkovišti na pozemku p.č. 1289 ve Vysokém Mýtě
06.01.2020 VV - usnesení o opravě zřejmých nesprávností v opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na PK na pozemcích p.č. 898 a 368/1 v k.ú. Leština
06.01.2020 VV - rozhodnutí o povolení pevné překážky a omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci - parkoviště před prodejnou Lidl na pozemku p.č. 236/1 v k.ú. a obci Choceň spočívající v umístění parkovacích závor
03.01.2020 VV - opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v uliciTisovská a na pozemku p.č. 5140 v k.ú. Vysoké Mýto a na navazující pozemní komunikaci na pozemku p.č. 1217 v k.ú. Hrušová
27.12.2019 Veřejná zakázka - MŠ Čtyřlístek (Lidická) - rekonstrukce kuchyně
20.12.2019 Oznámení dobrovolného svazku obcí Královská věnná města o povinně zveřejnovaných dokumentech
19.12.2019 Ministerstvo zemědělství - VV Opatření obecné povahy - les (změna)